Ngày 01.11.2019: Phần thưởng Nước Trời

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5, 1-12a

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.

Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

PHẦN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

Bài giảng Tám mối phúc mà Chúa Giêsu dạy là con đường ưu việt để lãnh nhận triều thiên vinh quang Nước Trời. Tám mối phúc như một “cách sống” dành cho các môn đệ của Chúa. Với những giá trị chóng qua của xã hội ngày nay, sống các mối Phúc không hề dễ dàng trước những cám dỗ của vật chất, danh vọng. Con người trở sống khép kín và vô cảm với nhau vì lợi ích cá nhân. Chủ nghĩa hưởng thụ và xu thế tục hóa đang dần trở nên lấp đi các giá trị căn bản của nhân loại. Chúng ta là những môn đệ của Chúa, là những người được mời gọi sẵn sàng sống và làm chứng cho Chúa bằng cách đi qua cửa hẹp, lội ngược dòng chảy của cuộc sống để trở nên những chứng tá cho những giá trị tin mừng: sống nghèo khó, hiền lành, trong sạch, kiến tạo công lý và hòa bình, dám can đảm chịu bị bách hại vì Danh Thánh Chúa vì phần thưởng Chúa hứa ban cho chúng ta đã sẵn có trên trời.

Giáo Hội long trọng mừng kính Các Thánh Nam Nữ, các Thánh là những người đã sống một cuộc sống như chúng ta. Các Ngài đã sống các giá trị của Tin Mừng và nay đã được Thiên Chúa thưởng ban phần thưởng vinh quang trên trời. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện với các Thánh để chúng ta cũng biết hy sinh và can đảm sống các giá trị Tin Mừng như các Ngài đã sống, sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tín thác và hy vọng vào Chúa để mai ngày chúng ta cũng được Chúa tặng ban phần thưởng vinh phúc trên Nước Trời.