Ngày 01.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 01. 10. 2016

Mt 18, 1 – 5

Ngày 01.10.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm C

1Ghi Nhớ:Ai là người lớn nhất trong Nước Trời “ (Mt 18,1).

2Suy Niệm: Niềm tin vào sự hiện diện và vai trò của các thiên thần trong đời sống loài người phát xuất từ Thánh Kinh và được chứng thực nơi kinh nghiệm của các  thánh  nhân.  Bài  Tin  Mừng  hôm  nay  cho  thấy Thiên Chúa gửi các sứ giả từ trời xuống để chăm sóc những  người  sống  phận  bé  nhỏ.  Đó  là những thiên thần phục vụ Thiên Chúa và giúp đỡ con người. Các thiên thần bản mệnh dẫn dắt chúng ta trên đường phần rỗi, mọi nơi, mọi lúc.

Các ngài không rời bỏ chúng ta, cả khi chúng ta phạm tội hay khi chúng ta chống lại những  điều  các  ngài  hướng  dẫn.  Khi  chúng  ta  cầu nguyện, các ngài chuyển lời lên Thiên Chúa và kéo ơn Chúa  xuống  chúng  ta.  Khi  chúng ta bị  cám  dỗ,  khi phạm tội, các ngài  tìm cách giục lòng ta sám hối ăn năn trở về với Chúa.

3Sng  Lời Chúa:  Năng cầu xin các thiên thần bản mệnh nâng đỡ đường đời chúng ta.

4Cầu  Nguyện:  Ly  Chúa,  xin  sai  các  thiên  thần Chúa  đến  nâng  đỡ và  gìn giữ bước chân con trên muôn nẻo đường đời con đi. Amen.