Ngày 01.04.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY : 01.04.2017

Ga 7,40-53

Ngày 01.04.2017: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

1 .Ghi nhớ:“Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavit và từ Bêlem, làng của vua Đavit sao?” (Ga 7,42).

2. Suy niệm: Giáo huấn của Chúa Giêsu đã tạo nên nhiều phản ứng trái ngược nhau: người thì bảo ngôn sứ, kẻ thì bảo là Đấng Kitô, có kẻ muốn bắt Người. Chúa Giêsu vẫn là một bí nhiệm đối với những người đương thời. Không thể qua sách vở mà con người có thể khám phá được Thiên Chúa. Các kinh sư và Pharisiêu hiểu biết nhiều về giáo lý và thông thạo Thánh Kinh, nhưng họ đã không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chính thái độ tự phụ và kiêu căng mà họ không nhận ra Người. Từ đó, chúng ta thấy điều kiện chính yếu để nhận ra Chúa Kitô, là phải biết khiêm tốn đón nhận lời Chúa. Ngày nay, đối với tôi, Chúa Kitô là ai, Người từ đâu đến, Người có ảnh hưởng gì trên cuộc đời tôi?

3. Sống Lời Chúa: Tin Chúa Giêsu là nguồn mạch ban ơn cứu độ.

4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, khi gặp thử thách con hay nghi ngờ, xin Chúa thương ban ơn củng cố lòng tin, để con được trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.