Ngày 01.04.2016: Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ SÁU. 01. 04. 2016.

TUẦN BÁT NHẬT PS Ga 21, 1 – 14

 

Ngày 01.04.2016: Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

1.  Ghi  nhớ:  “ Rồi  mọi  người  ra  đi,  lên  thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.” (Ga 21, 3).

2. Suy niệm : Chúng ta trả lời thế nào, khi có người hỏi: với khả năng của mình, con người có thể làm được mọi sự không? Câu trả lời tùy mỗi người suy nghĩ và giải đáp. Nhưng Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sự bất lực của các Tông Đồ. Là những ngư phủ lành nghề, chắc hẳn các ông phải biết rõ nơi nào có cá và phải đánh cá vào thời điểm nào. Nhưng sự hiểu biết và kinh nghiệm của các ông chẳng đem lại cho các ông một kết quả nào “  vất  vả  suốt  đêm mà  chẳng  được  con  cá  nào”  . Nhưng khi có Chúa Giêsu can thiệp, đã xảy ra mẻ cá kỳ lạ. Đây là kết quả của sự vâng lời. Nếu như các Tông đồ không có đủ khiêm tốn, chắc chắn các ông sẽ không thả lưới.  Và  phép  lạ  đã  không xảy ra.  Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng quên Chúa. Vì chúng ta không ý thức về những giới hạn của mình. Đừng kiêu căng, tự phụ nhưng hãy khiêm tốn thì Chúa sẽ giúp sức, ban ơn.

3. Sống Lời Chúa : Ý thức về thân phận yếu đuối, bất toàn, đầy những giới hạn nên rất cần ơn của Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống khiêm tốn và chân thành. Amen.