Ngày 01.03.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

THỨ BA – 01. 03.2016
THỨ BA SAU CN III MÙA CHAY
Mt 18:21-35

 

Ngày 01.03.2016: Thứ Ba sau Chúa nhật III Mùa Chay năm C

  1. Ghi nhớ: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy ” (Mt18,22)
  2. Suy niệm: Trong lời Kinh Chúa dạy chúng ta đọc “Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Như thế mẫu mực mà chúng ta muốn Chúa khoan dung đó là chính chúng ta. Ta có biết tha thứ thì Chúa mới tha thứ. Hôm nay Chúa Giêsu dạy cho Phêrô cũng như các môn đệ bài học tha thứ mà là tha thứ vô hạn, không tính toán. Qua dụ ngôn Chúa cho thấy được lý do ta phải tha thứ cho anh chị em mình là do chính ta đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đối với Chúa chúng ta như những con nợ không có khả năng hoàn trả thế mà Chúa đã rộng tình tha thứ cho chúng ta, vậy thì ta cũng phải biết tha thứ cho anh chị em mình. Có tha thứ thì mới có khả năng sống yêu thương và nên giống Cha trên trời là Đấng hay tha thứ.
  3. Sống Lời Chúa : Tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em chung quanh.
  4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con bí tích Hoà Giải để chúng con chạy đến đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Xin cho chúng con khi thành tâm lãnh nhận thì cũng biết tha thứ cho anh chị em mình. Amen.