Mừng Tân Giám Mục Việt Nam tại Úc


Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phanxicô
Tân GM Phụ tá TGP Melbourne, Úc


Mừng Tân Giám Mục Việt Nam tại ÚcHôm 20-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám Mục tại Úc, đó là Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long, Tổng cố vấn dòng Phanxicô Viện Tu, được thăng GM hiệu tòa Tala và làm Giám Mục Phụ tá Tổng giáo phận Melbourne.

Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long năm nay 50 tuổi, sinh năm 1961 tại Gia Kiệm, GP Xuân Lộc. Gia nhập Dòng Phanxicô Viện tu năm 1883. Đậu cử nhân thần học tại Melbourne, và thụ phong linh mục năm 1989. Tốt nghiệp Cao Học thần học tu đức và Kitô học, tại Học viện Seraphicum ở Roma năm 1994.

Cha Vinhsơn Long từng là Giám đốc các thỉnh sinh của dòng tại Úc (1994-98), Đại diện Bề trên miền (1995-2005), quản sở giáo xứ Kellyville thuộc GP Parramatta (1999-2002); và giáo xứ Springvale thuộc TGP Melbourne (2002-2008).

Từ năm 2005, Cha là Giám tỉnh tỉnh dòng Phanxicô tại Úc, đến năm 2008 được chọn làm Tổng cố vấn của dòng đặc trách vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Đức tân Giám mục Vinhsơn Nguyễn Văn Long là người Việt Nam thứ tư ở hải ngoại được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục.

Ba vị trước đây là :
– Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica ;
– Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá GP Orange, CA, USA ;
– Đức cha Vinhsơn Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám mục Phụ tá GP Toronto, Canada.

Theo Niên Giám 2011 của Tòa Thánh :
TGP Melbourne hiện do Đức TGM Denis James Hart, 70 tuổi, coi sóc
và có 1.085.000 tín hữu Công Giáo trên tổng số 3.844.000 dân cư,
với 229 giáo xứ, 3 Giám mục phụ tá, 561 linh mục triều và dòng, 1.232 nữ tu.

Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long sẽ là vị phụ tá thứ tư của TGP Melbourne.

WBC tổng hợp.