Mừng Tân Bề Trên Micae Nguyễn Văn Bắc

 

Giáo Xứ Thánh Đaminh

Chúc Mừng Cha Micae Nguyễn Văn Bắc OP
Tân Bề trên Tu viện thánh Anbêtô


Mừng Tân Bề Trên Micae Nguyễn Văn BắcSau khi cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu đã hoàn tất nhiệm kỳ,
quý cha quý thầy trong tu viện thánh Anbêtô – Phú Nhuận đã bầu chọn tân bề trên cha Micae Nguyễn Văn Bắc OP

Cha Micae từng là quản đốc thánh đường giáo xứ Đaminh.
Trong trách vụ này, cha đã thành lập Ban Tông Đồ và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và hiện đang là Chánh xứ Giáo xứ Cao Xá, Tây Ninh, giáo phận Phú Cường.

Thứ tư 01.02.2012, cha sẽ trở về tu viện thánh Anbêtô với chức vụ Tu Viện Trưởng.

Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, ca đoàn và toàn thể giáo dân Giáo xứ Đaminh, xin chúc Mừng tu viện thánh Anbêtô và Cha Tân Bề Trên Micae Nguyễn Văn Bắc, cũng là chánh xứ giáo xứ Đaminh Ba Chuông.

Giáo xứ sẽ có một ngày đặc biệt mừng Mục tử, chương trình sẽ thông báo sau.

Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho Cha Micae được đầy tràn Ơn Chúa Thánh Thần, để cùng với tu viện hoàn thành sứ vụ của Dòng và phục vụ cộng đoàn Dân Chúa cách đắc lực.

BBT gxdaminh.net.Mừng Tân Bề Trên Micae Nguyễn Văn Bắc

Phái đoàn tu viện và giáo xứ đến thăm cha Micae
ngày 20.01.2012 (27 tết) tại Cao Xá