Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

 

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền ThánhVào lúc 17 giờ 30 ngày 02/02/2017, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông long trọng mừng kính Lễ Dâng Con lên đền thờ. Thánh lễ cầu cho các bà mẹ và trẻ em do cha Quản đốc thánh đường Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, OP chủ tế. Cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ cũng như ngoài xứ đến tham dự nhớ lại biến cố Đưc Mẹ dâng Chúa Giê-su trong đền thánh.

Nghi thức làm phép nến :

– Tưởng nhớ lời tiên tri Si-mê-on gọi Đức Ki-tô là ” ánh sáng soi đường cho dân ngoại ” ( Lc 2,32 )

– Chúng ta được Thiên Chúa soi sáng nhận ra Đức Ki-tô là ánh sáng, mời gọi mỗi người chúng ta nhớ lại Bí tích Rửa tội là đã lãnh nhận trở nên con cái của Thiên Chúa.

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Qua bài giảng cha Vinh Sơn đã nhắc lại biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Ngài là Đấng cứu độ trần gian mời gọi mỗi người chúng ta cùng với Ngài đến gặp gỡ Thiên Chúa.

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Theo truyền thống Giáo hội, thánh lễ hôm nay mời gọi thánh hoá các trẻ nhỏ, tôn trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng. Mỗi người chúng ta được mời gọi thánh hóa trong công việc hàng ngày, thánh hoá bản thân và gia đình, tham dự vào hy lễ hiến tế Chúa Giêsu, tín thác đời mình cho Chúa, kính xin Chúa đồng lao cộng khổ với mỗi người Ki- tô hữu chúng ta.

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Ý thức được bổn phận của mình mỗi người chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu là ánh sáng cho tâm hồn để mỗi ngày chúng ta trở nên đền thờ của Thiên Chúa, xin Ngài chúc phúc và hướng dẫn đời sống chúng ta theo thánh ý Thiên Chúa để trở nên lễ dâng tình yêu trong tình yêu Thiên Chúa.

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Chúa Giêsu mời gọi mọi ki-tô hữu tôn trọng con người và yêu thương gặp gỡ nhau trong tình khoan dung tha thứ và mang đến cho nhau niềm hy vọng.

Mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Tiếp theo là phần nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các trẻ em.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng biết tìm sống theo thánh ý Chúa, dám tín thác đời mình cho Chúa, xin cho chúng con cũng biết biến đổi đời mình thành của lễ dâng lên Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng chiếu soi trần gian, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trung thành và yêu mến luật Chúa như Mẹ Maria và thánh cả Giuse để luôn được đi trong ánh sáng của Ngài, để biết khiêm nhu phục vụ Chúa và tha nhân trong mọi công việc của cuộc sống. Amen.

Maria PT.