Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

 

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giảVào lúc 17 giờ 30, ngày 24/06/2015 giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông mừng kính lễ Thánh Gioan, bổn mạng giáo họ Thánh Gioan Baotixita. Thánh lễ đồng tế do cha Bề trên Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hoà OP. chủ tế cùng cha Fx. Đào Trung Hiệu và cha Giuse Lưu Công Chỉnh đồng tế.

Trong bài giảng, cha chủ tế nói lên sứ mệnh của Thánh Gioan Tẩy Giả: ngài là ngôn sứ, là người đi trước dọn đường cho Thiên Chúa. Ngài cũng mang thân phận con người như chúng ta, cũng chịu cám dỗ và thử thách, nhưng ngài luôn một lòng tin cậy nơi Chúa và thực hiện những điều được trao phó.

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả
Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Cha nhắc nhở chúng ta mỗi người sinh ra là một tạo vật duy nhất; chúng ta đều có sứ mạng riêng của mình như sứ mệnh của Thánh Gioan thật cao cả, không ai có thể thay thế được cả.

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Anh trưởng giáo họ đại diện cám ơn cha bề trên Giám tỉnh, quý cha, quý thầy trong tu viện, quý soeur, Hội đồng mục vụ, ca đoàn Thánh gia và cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ. Anh cũng nói lên lòng quyết tâm của từng thành viên trong giáo họ luôn sống xứng đáng là những gia đình Kitô giáo.

 

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Đáp lời anh trưởng giáo họ, cha Giuse nói lên tâm tình chia sẻ với toàn thể giáo họ và ước mong cho giáo họ Gioan có thêm nhiều tín hữu để sốt sắng trong phụng vụ và xin Thiên Chúa chúc lành chuyển cầu cho toàn thể gia đình trong giáo họ.

Maria PT.

 Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả

Mừng kính Thánh Gioan Tẩy giả