Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)

 

Mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần
Michael – Gapriel – Raphael
29/9/2014
Nghe giảng:

/micae2014_dang

 

Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)Trong niềm hân hoan mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gapriel và Raphael, giáo xứ Đa Minh đã tổ chức thánh lễ tạ ơn trọng thể đồng tế lúc 05g00 do cha bề trên chánh xứ Micae Nguyễn Văn Bắc, OP. chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha cùng quý tu sĩ nam nữ, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Tông Đồ, đại diện các Đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Ý lễ hôm nay cũng chúc mừng bổn mạng Cha bề trên chánh xứ và quý ông quý anh đã nhận các Tổng lãnh Thiên thần làm quan thầy.

Trước thánh lễ, ông Phó Ban Thường Vụ HĐMV Giuse Dương Minh Thanh đã thay mặt Hội đồng Mục vụ, các Hội – Đoàn và cộng đoàn phụng vụ, có lời chúc mừng cha chánh xứ, các em trong Ban Lễ Sinh, cùng quý chức, quý ông, quý anh trong ngày bổn mạng hôm nay.

 

Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)

 

Chia sẻ trong thánh lễ, thầy phó tế Phaolô Nguyễn Hải Đăng OP. đã nhắc lại vai trò, sứ mạng của các Tổng lãnh Thiên Thần. Hình ảnh Thiên Thần Michael thể hiện sức mạnh của Thiên Chúa, để mọi kitô hữu luôn biết vững vàng tin tưởng và phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa. Liên tưởng đến Thiên Thần Gapriel là nhắc đến vai trò ngôn sứ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống: giới thiệu và đưa dẫn mọi người đến với Thiên Chúa Tình Yêu. Mừng kính Thiên Thần Raphael “Thần Dược của Thiên Chúa”, cũng là dịp để mọi người chúng ta biết quảng đại, hy sinh và hết lòng phục vụ tha nhân trong tình bác ái như lòng Chúa mong muốn.

 

Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014) Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)
Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014) Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)

 

Mừng kính lễ hôm nay, mỗi kitô hữu chúng ta hãy noi gương và sống tâm tình của các Tổng Lãnh Thiên Thần, luôn tha thiết tìm kiếm thánh nhan Chúa và hăng say nhiệt thành phục vụ Hội Thánh.

 

Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)

 

Xin Thiên Chúa tình yêu ban cho cha Chánh xứ, Quý ông quý anh và các cháu Lễ sinh luôn vững mạnh trong tình yêu Chúa, can đảm chiến đấu với thế lực xấu xa là ma quỷ và luôn trung thành với Thiên Chúa độc nhất, xin cho chúng ta được mọi ơn lành hồn xác, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Thiên Thần.

Giacôbê Tôn Thất Điền

Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Mừng bổn mạng cha Chánh xứ Micae (2014)