Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

 

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hộiSau bốn tháng học hỏi giáo lý Dự tòng và tham gia các buổi ngoại khoá thực hành sống đạo, vào lúc 17 giờ 30 ngày 26/08/2015, tại thánh đường giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông, 32 anh chị khoá Dự tòng 3/2015 đã lãnh các bí tích gia nhập Kitô giáo và bí tích Thêm sức.

Cùng hiệp dâng thánh lễ với cha chủ tế Giuse Lưu Công Chỉnh, OP chánh xứ, có cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP nguyên chánh xứ và cha đặc trách giáo lý Dự tòng Giuse Ngô Mạnh Cường, OP.

Trước thánh lễ là phần nghi thức tiếp nhận các anh chị Dự tòng tại trước cửa chính Thánh đường, sau đó các anh chị tiến vào Thánh đường trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng dâng Thánh lễ tạ ơn và lãnh nhận các Bí tích.

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn nói chung và các Tân tòng nói riêng gìn giữ tâm hồn và thân xác mình trong sạch, xứng đáng là đền thờ Chúa Ba Ngôi.

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

Khi đã lãnh nhận các bí tích các anh chị trở nên con cái của Chúa là chi thể của Chúa Giêsu và Hội thánh. Các anh chị nên luôn cầu nguyện giữ vững lòng tin trông cậy vào Chúa, sống và thực hành Lời Chúa trong mọi môi trường mọi hoàn cảnh, đem Chúa với lòng yêu thương và  tha thứ đến các anh chị em còn chưa nhận biết Chúa qua việc phục vụ và bác ái.

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện 32 anh chị dâng lời cám ơn quý cha, quý thầy, quý sơ và cùng chụp hình lưu niệm sau thánh lễ.

Nguyện xin Thiên Chúa đổ đầy hồng ân trên các anh chị lãnh nhận bí tích khai tâm hôm nay và cho tất cả mọi người đã hết lòng cộng tác trong việc gieo hạt vun trồng đức tin cũng như cho những người thân yêu của các anh chị.

Anphong Lê Trung Quyết

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội

Mừng 32 anh chị gia nhập Giáo hội