Mùa Chay Tình Yêu

 

 

Mùa Chay Tình Yêu

 

 

Mùa Chay Tình Yêu


Sao Chúa lại yêu con?

Trong khi con quên Chúa,

Chúa bị con đóng đinh

Bằng bao nhiêu thứ tội

Biết bao là điều lầm lỗi

Sắc nhọn hơn vòng gai.

Con khao khát mọi thứ

Sự nghiệp và tình yêu

Bao tháng ngày ích kỉ

Sống vô tâm tội lỗi

Đáp trả một tình yêu

Bằng trái tim lạnh nhạt

Đi lễ không tinh thần

Sợ là việc bác ái

Ngại Khó và ngại khổ,

Nhưng ngày kia vắng vẻ

Nắng mai trở về chiều

Trong tâm hồn tuổi trẻ

Cỏ xanh đã gã màu

Tấc cả đều bỏ con

Chẳng có ai là bạn

Con đi tìm kiếm Chúa

Nhưng con lại không ngờ

Ngài đang ở bên con.

Gioan Đa Minh Nguyễn Quốc Hùng

(Nội san GĐTT mừng 19 năm)