Mời tham gia chuyên đề tháng 4.2011

Sv Đaminh : chuyên đề tháng 4.2011

Thói quen và phản ứng
Nguyên nhân thịnh suy, thành bại


Mời tham gia chuyên đề tháng 4.2011Trong chủ đề “Giá Trị Sống”,
buổi thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 03-2011,
với chủ đề:
An Bình Thịnh Vượng, bằng cách nào đạt tới ?

Giáo sư Lê Tôn Hiến đã đem lại cho cử tọa
một cái nhìn xuyên suốt về chương trình,
cũng như ích lợi cụ thể của chuyên đề này
cho con người trong xã hội hôm nay

Bài viết về nội dung buổi thứ nhất
đã được đăng trên trang mạng (click để đọc)

Giáo xứ Đaminh  Sinh viên Đaminh :

 

Diễn đàn tháng 04 sẽ được tổ chức
vào lúc 18g30, chúa Nhật, ngày 10 tháng 04,
tại Hội Trường Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh,
số 190 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận.

 

Chủ đề:

Thói quen : nguyên nhân Thịnh – Suy
Phản ứng : nguyên nhân Thành – Bại

 

Kính mời quí vị, đặc biệt các bạn trẻ, sinh viên đến tham dự.

 

Lm. G. Đỗ Trung Thành, O.P.
Phụ trách CLB chuyên đề

 

+ Để chúng tôi chuẩn bị đầy đủ “dàn bài” của giáo sư cho quí vị,
   xin vui lòng gởi thông tin cá nhân: tên, email và số điện thoại đến địa chỉ:
   chuyendedam@yahoo.com.uk

+ Xin gởi xe tại trường Hàn Thuyên
   và vào tham dự theo lối cổng Đặng Văn Ngữ
   (tầng hầm nhà thờ chỉ giữ xe đến 20 giờ).