Mời tham dự Lễ ban bí tích Thêm sức

 
 
Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức
Cho Thiếu Nhi Giáo Xứ Đaminh Ba Chuông

 

Mời tham dự Lễ ban bí tích Thêm sứcKính thưa cộng đoàn.

Sáng Chúa nhật tới nhằm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ chúng ta có vinh dự đón tiếp Cha Giám Tỉnh dòng Đaminh, cha Giuse Ngô Sỹ Đình đến chủ sự thánh lễ đồng tế ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi :

vào lúc 9 giờ sáng ngày 23.05.2010.

Sau thời gian dài học hỏi, 95 em thiếu nhi thuộc chi đoàn thiếu cấp III, đã vượt qua kỳ khảo hạch và được chấp thuận lãnh bí tích trong dịp này.

Các em đang có những ngày tĩnh tâm và chuẩn bị nghi thức cách sốt sáng. Đặc biệt xin mời quý phụ huynh cũng chuẩn bị tâm hồn, để hiệp lễ trong ngày trọng đại này với con em của quý vị.

Kính mời cộng đoàn tham dự, hiệp thông chia sẻ niềm vui chung với giáo xứ và các gia đình có con em lãnh bí tích.

Lm Giuse Hoàng Huy Cường
Đặc trách Huấn giáo