Mão gai thật của Chúa tại nhà thờ Notre Dame De Paris

Mão gai thật của Chúa tại nhà thờ Notre Dame De ParisLửa cháy gần thiêu rụi nhà thờ NOTRE DAME DE PARIS (Pháp), đội chữa lữa vội vàng vào nhà thờ đang cháy ở độ 800C để cố gắng đem ra được Mão Gai của Chúa.

Mão gai này được vua (nước Pháp) Thánh Louis de France chuộc về với một số tiền khổng lồ vào năm 1238.

Ngày 19 tháng Tám, năm 1239, thánh tích Mão Gai Chúa được kiệu đến thành phố Ba-Lê (Paris). Thánh Louis de France đã cởi áo vua của mình ra, mặc vào một chiếc áo thường dân, đi chân đất và cùng kiệu Mão Gai Chúa đến Nhà thờ Đức Bà NOTRE DAME DE PARIS.

Thánh Tích Mão Gai là môt trong những vật quý giá nhất ở Nhà thờ này, cùng với đinh sắt thật mà người lính Roma đã đóng đinh Chúa Giêsu.

Mão gai được giữ trong một ống thủy tinh và bằng vàng như ở hình dưới đây từ năm 1896.

Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng và mỗi thứ sáu trong Tuần Thánh, vào 15 giờ, tại Notre Dame de Paris, có buồi chầu Chúa trước thánh tích Mão Gai, một mãnh gỗ thánh tích Thánh Giá Chúa và đinh sắt trong Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu.

Đinh sắt dùng để đóng đinh Chúa cũng được trao lại cho Đức Tổng Giám Mục Ba-Lê vào năm 1824. Đinh dài 9 phân (9cm).

(sưu tầm trên FB)