LƯƠNG THỰC TRƯỜNG SINH: Sáng tác: Hường Doang, O.P. – Trình bày: Cs. Kim Cúc & Mai Ly