Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Luân lý phái tính 07: Tại sao hai ông bà nguyên tổ đã sợ hãi sự khác biệt nơi thân xác của nhau?

Luân lý phái tính 07: Tại sao hai ông bà nguyên tổ đã sợ hãi sự khác biệt nơi thân xác của nhau?