Lớp Giáo lý Hôn nhân và Giáo sử Việt Nam

 

Trung tâm Mục vụ Đaminh – Ba Chuông

 

THÔNG BÁO

 

 

Lớp Giáo lý Hôn nhân và Giáo sử Việt Nam

I. Khóa giáo lý hôn nhân

  – Thời gian 2 tháng sẽ được khai giảng tại Trung Tâm Mục Vụ Đa Minh

  – Vào lúc 19g00’, Thứ Năm, ngày 18 tháng 04 năm 2013

  – Học các ngày thứ Ba và Năm trong tuần

  – Từ 19g00’ đến 20g30’

  – Khóa học sẽ kết thúc ngày 15.06.2013.

  – Hạn chót ghi danh vào ngày 17 tháng 04 năm 2013.

 

II. Chương trình Thần học giáo dân, khóa VI

 – Từ ngày 17/04/2013 đến ngày 31/05/2013

 – Môn học: Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam

 – Do Cha Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, O.P. giảng dạy

 – Học vào các ngày thứ Tư và thứ Sáu trong tuần

 – Từ 19h00 đến 20h30

 

Kính mời Anh Chị Em ghi danh tại văn phòng TT. Mục vụ các buổi chiều và buổi tối trong tuần.

Rất hân hạnh được đón tiếp Anh Chị Em!

TT Mục Vụ Đa Minh