Home / Nguyện Ca / LỜI VỌNG NGÂN – Sáng tác: Hường Doang, O.P. – Trình bày: Cs. Mai Ly + Kim Cúc

LỜI VỌNG NGÂN – Sáng tác: Hường Doang, O.P. – Trình bày: Cs. Mai Ly + Kim Cúc