Lời nguyện của kẻ yếu đuối

 

 

Lời nguyện của kẻ yếu đuối

 
‘Rồi Đức Giê-su nói với mọi người :
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”’
                                                                  (Lc: 9, 23)

 

Lời nguyện của kẻ yếu đuối   Thầy ơi, con muốn theo Thầy

Lòng con những muốn được Thầy đỡ nâng

   Nhưng mà con thấy bâng khuâng

Theo Thầy thì phải dám vâng lời Thầy

   Phải mang thập giá mỗi ngày

Phải hy sinh để đổi thay chính mình.

 

   Hồn con thì muốn hy sinh

Xác thân lại cứ chùng chình từ nan

   Con mang thân phận nhân gian

Nên con yếu đuối mỏng giòn thầy ơi

   Cuộc đời dâu bể chơi vơi

Phận con lữ thứ biển khơi chập chùng…

 

   Thầy ơi thương xót con cùng

Ban cho con một tấm lòng quyết tâm

   Đường đời còn lắm thăng trầm

Thân con nếu có lỡ lầm bất minh

   Con xin Thầy mãi thương tình

Cùng con vác lấy thập hình sóng đôi!

 

                                    23/6/2013

                                    Vũ Thủy