Lời Nguyện Bên Máng Cỏ

 

Lời Nguyện Bên Máng Cỏ

Gabriela, nhà thơ Chilê,
Nobel Văn Chương 1951.

Lời Nguyện Bên Máng CỏNếu hằng đêm,
tôi cố gắng tin vào bình minh đang đến
Nếu từ từ,
tôi cố gắng hàn gắn lại hy vọng
gắng từng bước sống tình anh em
gắng dần dần xây dựng hòa bình

Nếu bất chấp tất cả
tôi cố gắng đẩy lui sự khinh thị
bất chấp sợ sệt xây dựng tình huynh đệ

Thì mỗi lần như thế
niềm an ủi và hy vọng long lanh trong đáy mắt
đang loan báo về một LỄ GIÁNG SINH…

Đêm hôm đó, trong một chuồng bò lừa
Hài Nhi cất tiếng kêu, kêu gọi cố gắng

Tiếng kêu : gọi SỰ SỐNG
Chống lại những đêm đen và những vòng kẽm gai

Tiếng kêu : gọi TỰ DO
chống lại mọi hình thức nô tỳ, đặc quyền, độc chiếm

Tiếng kêu : gọi TÌNH YÊU
chống lại những cửa lòng đóng kín
và những cuộc chiến ngu ngốc …

Hài Nhi Belem, nhỏ bé và yếu đuối
Vừa tuyên bố về một tình yêu vĩ đại
Một niềm vui cho toàn dân
Một Tin Mừng cho mọi người …

Chúa ơi, Hài nhi Belem ơi, chính nhờ Ngài
Bóng đêm bỗng bị đẩy lùi từng ngày và mãi mãi …