Lời Chủ Chăn tháng 6.2010

Lời Chủ Chăn tháng 6.2010

LỜI TẠ ƠN VÀ NGUYỆN CẦU


Kính gởi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận

Anh chị em rất thân mến,

Lời Chủ Chăn tháng 6.20101. Năm Linh Mục khai mạc ngày 19.6.2009 và bế mạc ngày 19.6.2010. Vào ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, thứ Sáu 11.6.2010, chúng tôi muốn đánh dấu thời điểm sắp kết thúc Năm Linh Mục này bằng nghi lễ trao tác vụ linh mục cho một số phó tế triều – dòng, đồng thời bằng việc quy tụ cha mẹ của các linh mục đang lo mục vụ trong giáo phận.

Quy tụ để cùng nhau tạ ơn Chúa đã thương gieo nhiều hạt giống ơn gọi linh mục trên thửa đất gia đình giáo phận. Đồng thời để đại diện gia đình giáo phận bày tỏ lòng chân thành biết ơn đối với các gia đình ông bà cố đã quảng đại cống hiến những người con thân yêu chăm sóc vườn nho của Chúa, và đã dày công vun tưới cho các hạt giống ơn gọi linh mục phát triển bằng đời sống chuyên cần cầu nguyện, cùng những hy sinh và mồ hôi nước mắt.

2. Chúng tôi cũng mong muốn các tân linh mục cùng tất cả các linh mục biến thời điểm kết thúc Năm Linh Mục này thành khởi điểm cho một hành trình mới. Hành trình bước theo Vị Mục Tử nhân lành trên con đường tình yêu cứu độ, tình yêu hội nhập và dấn thân phục vụ, tình yêu hy sinh và đổi mới phận người của mọi người.

3. Trong hành trình trên đường tình yêu cứu độ, có lúc linh mục, giống như Chúa Kitô, bước đi trong đêm tối của những thử thách gian truân. Chúng ta hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng và trợ giúp cho các linh mục, đặc biệt khi gặp sự cố trong cuộc đời mục tử, biết dùng ánh sáng Lời Chúa và sức mạnh Chúa Thánh Thần, biến sự cố thành cơ hội mở đường cho bản thân cùng mọi người kiên trì bước đi trong ánh sáng chân lý và tình thương của Chúa Kitô, khiêm tốn phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại.

4. Xin anh chị em hãy chuyên cần cầu nguyện cho các giám mục cùng các mục tử đang phục vụ cho anh chị em cũng được như vậy.

Gioan B. Phạm Minh Mẫn + Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục của anh chị em