Lễ tuyên hứa Giáo Lý Viên 2011

 

 

Clips hình : Lễ tuyên hứa Giáo Lý Viên


Chúa nhật 28.08.2011, trong thánh lễ thiếu nhi lúc 9 giờ sáng, cha Bề trên Chánh xứ Px Đào trung Hiệu, đã nhận lời tuyên hứa của CHÍN dự trưởng, trở thành Huynh trưởng Giáo lý viên chính thức.

 

Lễ tuyên hứa Giáo Lý Viên 2011

Xin gửi đến cộng đoàn, đặc biệt Đoàn Thiếu Nhi, clips hình ngày lễ do ban lễ sinh thực hiện. Đây là món quà Ban lễ sinh tặng anh Chung Thảo trưởng Ban lễ sinh, cũng là một trong chín Tân huynh trưởng, và chị Thu Trinh cố vấn. Đó là lý do việc chọn hình hơi có chút thiên tư !