Clips: Lễ thánh nữ Monica (2011)

 

Clips hình Lễ thánh nữ Monica
Bổn mạng Hiền Mẫu

 

Clips: Lễ thánh nữ Monica (2011)Xin mời cộng đoàn xem lại clips hình ngày lễ Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Đaminh – Ba chuông, mừng Bổn mạng thánh nữ Mônica, chiều thứ bảy 27.08.2011.

Clips gồm Thánh lễ, nghi thức đón nhận Hội viên mới, nghi thức Ban chấp hành tuyên thệ, văn nghệ và tiệc liên hoan.

Cầu chúc niềm vui của ngày lễ, tiếp sức cho các thành viên trong Hội ngày đoàn kết và hăng say nhiệt tình phục vụ hơn.

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">kA-7YXotkFY</span> is invalid.