Lễ Sinh Vui Hè 2011

 

 

Lễ Sinh Vui Hè Vũng Tầu 2011

 

Lễ Sinh Vui Hè 2011Xin giới thiệu clips hình ảnh Lễ Sinh Vui Hè 2011 tại Vũng Tầu, giữa trời cao biển rộng, hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, và chinh phục núi Tao Phùng …

Và những ảnh vui tươi hồn nhiên hết mức.

Chúc các lễ sinh bước vào năm học mới phấn khởi, chuyên chăm và thành công.