Home / Hình Ảnh / Lễ kính thánh Martinô 2010

Lễ kính thánh Martinô 2010

 

Hình Ảnh : Lễ thánh Martinô 2010


Giáo xứ đã có bài viết về các sinh hoạt mừng lễ thánh Martinô năm 2010.

Xin gửi đến cộng đoàn hình ảnh các sinh hoạt trên.

Gồm hai clip :

1- Cuộc hành hương Đền Thánh Martinô của phái đoàn 230 người từ giáo xứ, ngày lễ các thánh 01.11.2010.

2- Hình ảnh các buổi cầu nguyện tuần cửu nhật và hình ảnh thánh lễ chính 17g30 chiều thứ tư 03.11.2010.1. Hành hương Đền Thánh Martinô 01.11.2010.


 


2. Cầu nguyện tuần cửu nhật và thánh lễ chiều 03.11.2010.