Thư mời: Lễ giỗ ba năm cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ

 

Mời : Lễ Giỗ Ba Năm Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP
Nguyên chánh xứ giáo xứ Đaminh

Thứ năm 19.04.2012

+ Giáo xứ kính viếng cha cố Đaminh
+ Tiễn biệt người tôi trung
+ Tang lễ cha cố Đaminh tại tu viện Martinô
+ Tưởng nhớ cha cố Đaminh tại giáo xứ
+ Tiểu sử cha cố Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP

Kính gửi Ban Mục Vụ Giáo xứ, Các Giáo Họ, Các Đoàn thể
Cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa 


Thư mời: Lễ giỗ ba năm cha Đaminh Nguyễn Văn HộNhân ngày lễ giỗ ba năm Cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ OP,
nguyên chánh xứ giáo xứ Đaminh Ba Chuông,
đã được Chúa gọi về ngày 19.04.2009.

Giáo xứ sẽ tổ chức
thánh lễ đồng tế cầu nguyện
cho cha nguyên chánh xứ Đaminh

Vào lúc 17 giờ 30,
chiều thứ năm 19.04.2012

Cha Cố Đaminh đã phục vụ tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông đến 24 năm, trong đó có 11 năm với vai trò chánh xứ.


Trong tâm tình cảm mến tri ân
những hy sinh và đóng góp mà Ngài đã dành cho cộng đoàn chúng ta.

Kính mời anh chị em trong giáo xứ, các đoàn thể và mọi người quen biết cha Đaminh,
cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Và cũng xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn.


Lm Micae Nguyễn Văn Bắc, OP.
Chánh xứ

Ông Đaminh Nguyễn Văn Đích
Trưởng Ban Mục Vụ


.Thư mời: Lễ giỗ ba năm cha Đaminh Nguyễn Văn Hộ

.