Home / Hiệp Thông / Video: Lễ giỗ ba Ca trưởng ca đoàn GX. Đa Minh

Video: Lễ giỗ ba Ca trưởng ca đoàn GX. Đa Minh

 

Video: Lễ giỗ ba Ca trưởng ca đoàn giáo xứ Đa Minh

 

Thánh lễ giỗ ba ca trưởng :

Đaminh Lê Duy Dũng

(giỗ 1 năm)

Ignatio Đoàn Hữu Thiên, nhạc sĩ Thy Yên

(giỗ 9 năm)

Giuse Nguyễn Hoàng Nam

(giỗ 10 năm)

diễn ra vào lúc 17g30 thứ hai 09.06.2014
Tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông
190 Lê Văn Sĩ, P 10, Phú Nhuận.

Thánh lễ đã được đông đảo bạn bè thân hữu quen biết và cộng đoàn hiệp dâng để cầu nguyện cho các anh sớm hưởng nhan thánh Chúa.