Lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ tại Odessa

 

Lễ đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ tại OdessaLễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15 tháng Tám này, tại Nhà thờ chính tòa ở cảng Odessa, bên Ucraina sẽ có lễ nghi đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ở trên bàn thờ chính.

Triều thiên này đã được chính Đức Thánh cha làm phép tại Vatican, ngày 03 tháng Tám vừa qua. Vị chủ sự thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại Nhà thờ chính tòa, là Đức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, người Lituani, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina.

Các tín hữu chuẩn bị cho buổi lễ này từ ngày thứ Bảy 13 tháng Tám, với các bài suy niệm về vai trò của Mẹ Maria trong đời sống của các Kitô hữu, cũng như có buổi cầu nguyện, Chầu Mình Thánh Chúa và xưng tội.

Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời tại Odessa được xây cất từ năm 1844 đến 1853 nhờ sự trợ giúp của các tín hữu Công giáo Đức và Ba Lan, do sáng kiến của cha Grzegorz Razutowicz.

Ảnh Đức Mẹ Lên Trời được đội triều thiên được vẽ hồi năm 1850 họa lại một tác phẩm của danh họa Raphael.

Dưới thời cộng sản Liên xô, nhà thờ bị đóng cửa hồi năm 1949 và bị phá hoại, và biến thành một hội trường thể thao. Mãi đến năm 1991, sau khi chế độ sụp đổ, thánh đường mới được tái thiết và từ năm 2002 trở thành nhà thờ chính tòa của giáo phận tân lập Odessa-Simferopol thuộc Công giáo Latinh. Ngày 24 tháng Tám năm 2008, nhà thờ được tái thánh hiến.

Tài trợ tái thiết thánh đường này phần lớn là do các tín hữu Công giáo Ba Lan.

(Kai 12-8-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA