Khóa họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu

 

Từ ngày 03 đến 06/10/2019 sắp tới, các vị chủ tịch của 34 Hội đồng Giám mục Âu châu sẽ nhóm đại hội tại Santiago de Compostela, tây bắc Tây Ban Nha, nơi có mộ của thánh Giacôbê Tông Đồ.

Khóa họp các chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu

Tham dự khóa họp cũng có Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ giám mục, ngài sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc Đại Hội lúc 7 giờ rưỡi chiều ngày 03/10.

Trong những ngày nhóm họp, các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu châu sẽ bàn đến tình hình văn hóa, chính trị và xã hội của đại lục này, nhất là trong thời gian gần đây. Bà giáo sư triết Chantal Delsol người Pháp được mời thuyết trình gợi ý về đề tài này. Các giám mục cũng cứu xét những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của Giáo Hội và xã hội của Đại lục Âu Châu.

Ngoài ra, đức cha Julián Barrio Barrio, Tổng giám mục Santiago sở tại sẽ trình bày về việc chuẩn bị cử hành Năm Thánh Giacôbê sẽ diễn ra vào năm 2021 tới đây. (SIC 30-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.