Khát Khao

 

 

KHÁT KHAO

Khát KhaoThuở  còn thơ, thích xem Ba sửa vặt
Lúc chiếc xe, lúc tủ, lúc giường
Lòng thầm ngợi: Ba sao tài quá!
Con lăng xăng tìm búa , tìm kìm…
.
Núi Thái Sơn, con chưa lần tới
Chắc rằng cao vượt tầm mắt phải không Ba!
Bởi công Người con không thấy hết
Suốt cuộc đời nặng gánh chỉ vì con!
.
Thời gian đời quay nhanh chóng mặt
Tóc con thơ giờ điểm bạc rồi
Tóc Ba yêu kiếm sợi đen càng khó!
Con mãi khát khao… tìm búa, tìm kìm.

 

Lê  Quang Hận