Jesus Christ Superstar (Nhạc cảnh)

 

Nhạc cảnh : Jesus Christ Superstar


Jesus Christ Superstar (Nhạc cảnh)

Jesus Christ Superstar, Giêsu Kitô Siêu sao, một kiệt tác của Llyod Webber đã từng được ban hợp xướng Suối Việt trình diễn tại nhà thờ Đaminh năm 2004, với một số cải biên cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh.

Xin giới thiệu với cộng đoàn trích đoạn nhạc cảnh trên từ nguyên bản, khởi từ lễ lá, đến tiệc ly, đến cuộc khổ nạn và thập giá.

Tác giả hiện đại hóa câu chuyện Kinh Thánh, có thể khá xa lạ và không vừa ý một số người, nhưng ít ra chúng ta cũng nên biết đến như một dạng thông tin.

 

Phần I

 Phần II

 Phần III