Hương Kinh Cầu

 

Hương Kinh Cầu

 

 

Hương Kinh CầuNgoài hiên có tiếng lá rơi
Chợt nghe nhẹ bẫng chơi vơi cõi lòng
Lá còn đọng chút sương trong
Còn run run khẽ, như còn vấn vương
Hồn ai trong gió ngàn phương
Theo làn khói mỏng tìm hương kinh cầu.
 
Hồn ơi! Hồn đã đi đâu
Trong ngày mặt đất âu sầu tiễn đưa?
 
Lặng buồn qua những cơn mưa
Tiếc thương một thuở người xưa vẫn còn
Hai tay dâng mối tình son
Một lời khấn nguyện thay dòng lệ rơi
Rưng rưng mắt ngước về trời
Thấy vì sao lạ rạng ngời niềm tin.
 
13/11/2012
Vũ Thủy