Họp báo giới thiệu Hội nghị thần học quốc tế

 

Họp báo giới thiệu Hội nghị thần học quốc tếHôm 12/4/2021 vừa qua, Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã mở cuộc họp báo trực tuyến, từ Vatican để giới thiệu Hội nghị thần học quốc tế, tại Roma từ ngày 17 đến 19/2 năm tới, 2022, với chủ đề là: “Tiến tới một nền thần học cơ bản về chức linh mục”.

Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có giáo sư Vincent Siret, Giám đốc Đại chủng viện Pháp ở Roma, nữ giáo sư thần học Michelina Tenace, thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, cũng ở Roma.

Đức Hồng y Ouellet cho biết Hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày, với những khóa họp khẩn trương, mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là nhắm đến các giám mục và tất cả những người nam nữ quan tâm đến thần học, để đào sâu ý nghĩa ơn gọi và tầm quan trọng của sự hiệp thông giữa các ơn gọi khác nhau trong Giáo hội.

Hội nghị đặc biệt làm nổi bật tương quan cơ bản giữa chức linh mục chung của tất cả các tín hữu Kitô, và chức linh mục của các thừa tác viên, các giám mục và linh mục. Tương quan này không phải là điều hiển nhiên trong thời đại chúng ta, vì nó đòi phải có những điều chỉnh về mục vụ, bao hàm cả các vấn đề đại kết, cũng như những phong trào văn hóa đang đặt những câu hỏi về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội. Tất cả đều biết có sự khan hiếm ơn gọi linh mục tại nhiều nơi, những căng thẳng vì các quan điểm mục vụ khác nhau, những thách đố do sự đa văn hóa và sự di dân đề ra, không kể những ý thức hệ ảnh hưởng tới chứng tá của các tín hữu và việc thực thi sứ vụ linh mục trong những xã hội tục hóa.

Cụ thể hơn, tại Hội nghị cũng sẽ đề cập tới các vấn đề đã được nêu lên trong các Thượng Hội đồng Giám mục gần đây, kể cả luật độc thân giáo sĩ, việc truyền chức linh mục cho người nam có gia đình, sự suy giảm ơn gọi và vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Tuy nhiên đây không phải là mục đích chính của Hội nghị.

Nữ giáo sư Michelina Tenace nói rằng Hội nghị không cung cấp giải pháp cho các vấn đề, nhưng trình bày các căn cội của chức linh mục, để cây mang lại những hoa trái mới. Những thay đổi không thể do sức ép của văn hóa chỉ thị. Các chức thánh trong Giáo hội là điều không thể từ bỏ được.

(CNA 12-4-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.