Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh


Hoạt động
Của Trung tâm Mục vụ Đaminh


Ngoài sinh hoạt đều đặn hàng tuần của các ca đoàn tập hát, các nhóm cầu nguyện, sinh viên nhịp bước Đaminh … Trung tâm hiện nay có một số sinh hoạt tổ chức sau :

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh   Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh

1. Các lớp giáo lý căn bản

Nằm trong ưu tư chung của Giáo hội, một trong những hoạt động chính yếu của trung tâm Mục vụ là giáo dục đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa.

Trung Tâm Mục vụ Đaminh mỗi năm có bốn khóa cho anh chị em Dự tòng, ba khóa Giáo lý Hôn Nhân, và riêng ngày Chúa nhật là nơi sinh hoạt của các lớp giáo lý Thiếu Nhi Thánh Thể.

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh
Lớp Hôn nhân khóa I- 2009

2. Các lớp giáo lý chuyên biệt và nâng cao

Nhằm giúp nâng cao sự hiểu biết đức tin cho Dân Chúa, Trung Tâm Đaminh có các lớp :

a/ Thần học Sedes Sapientiae :

Sedes Sapientiae, một danh hiệu trong kinh cầu Đức Bà để chỉ Đức Mẹ là Tòa Đấng Khôn Ngoan. Với các lớp Thần Học Căn Bản, Thần Học Trung Cấp và Thần Học Nâng Cao.

Chương trình học mỗi tuần ba buổi chiều, mỗi buổi 4 tiết học từ 14 giờ đến 17giờ 15.

b/ Thần học Vinh Sơn Liêm :

Học buổi tối từ 19giờ đến 21giờ, được sắp xếp theo khóa gồm các môn Kinh Thánh, Thần học, Luân Lý, Bí Tích… Học viên có thể đăng ký học từng môn theo nhu cầu.

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh

3. Các lớp chuyên môn

Dành cho những các anh chị em có nhu cầu về các chuyên ngành hỗ trợ cho công tác mục vụ.

Cụ thể có các lớp như : Ca trưởng, Nhạc Lý, Xướng âm, Hòa âm, Đàn Organ, Dân vũ, Câu lạc bộ Sinh ngữ … Được tổ chức theo khóa, với các trình độ từ thấp đến cao.

4. Các buổi Thuyết trình hội thảo chuyên đề

Được tổ chức tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu. Như : Văn hóa Việt Nam, Hội thảo về HIV, Bảo vệ Sự Sống, Các chuyên đề Kinh thánh, Thần học…

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh

5. Mỹ thuật – Nghệ thuật

Đặc biệt trong lãnh vực nhân Mỹ thuật và Nghệ thuật, Trung Tâm Đaminh có Nhóm Mỹ thuật Đaminh do Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh sáng lập, gồm các Họa sĩ, Điêu khắc gia chuyên nghiệp với những hoạt động thuyết trình, trao đổi, triển lãm nghệ thuật.

Nhóm hiện đã hình thành một Gallery Đaminh – Ba chuông (Website: dominiart.net).

Trong năm 2008, Trung tâm đã tổ chức : Triển lãm tranh “Tôn giáo và nhân văn” (tháng 3), Triển lãm ảnh “Đức Tin giữa Đời Thường” (tháng 8), và hỗ trợ Mekong Art tổ chức triển lãm dịp Giáng Sinh.

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh
Đức cha đặc trách Phụng Vụ HĐGMVN
Khai mạc triển lãm Đức Tin giữa Đời thường

Tháng tư năm 2009, Trung tâm sẽ tổ chức cuộc Triển lãm tranh Tôn giáo và nhân văn lần II với chủ đề Phục Sinh.

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh

6. Sinh hoạt tinh thần

Ngoài ra trung tâm còn nhận hỗ trợ các đoàn thể trong các sinh hoạt tâm linh như tĩnh tâm và thánh lễ theo nhóm.

Các đoàn thể hoặc nhóm trong hoặc ngoài giáo xứ có nhu cầu, xin liên hệ với các vị hữu trách trong Ban giám đốc hoặc ban Thư ký để sắp xếp chương trình.

Hoạt động của Trung tâm Mục vụ Đaminh