Hoạt Cảnh Giáng Sinh Phần I

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Đaminh

Hoạt cảnh giáng sinh Phần I


Khi thiết kế trang gxdaminh.net, chúng tôi đã đưa lên Hoạt Cảnh Giáng Sinh phần II, do Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đaminh Ba chuông thực hiện năm 2007, dưới sự dìu dắt của cha Giuse Hoàng Huy Cường OP,  đặt trong phần “Phim Tư Liệu”.

Những ngày này số người vào coi tăng lên đến trên 1400, quả là con số khích lệ. Để đáp ứng yêu cầu độc giả, chúng tôi xin gửi thêm phần I của hoạt cảnh.


Hoạt Cảnh Giáng Sinh Phần I

Nhân tiện cũng gửi phần II với chất lượng cao hơn qua chương trình youtube, để nếu cần độc giả có thể load về sử dụng.

Cầu chúc việc tổ chức cầu nguyện giáng sinh được thành công và sốt sáng.

Xin coi mục Phim Tư Liệu