Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

 

Giáo Xứ Đa Minh

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

 

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất MùiĐã thành truyền thống, thánh lễ 6 giờ mùng hai tết Ất Mùi, 20-02.2015, được cử hành tại từ đường giáo xứ.

Thánh lễ đồng tế do cha Biển Đức Vương Thuật cử hành cùng quý cha trong tu viện, với sự tham dự đông đảo đến bất ngờ của cộng đoàn dân Chúa.

Sau thánh lễ nhiều người ở lại tâm sự với người thân đang an nghỉ tại từ đường.

Xin gửi đến cộng đoàn một số hình ảnh buổi lễ.

 

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

 Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi    Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi   Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi   Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi

Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi   Hình ảnh thánh lễ từ đường tết Ất Mùi