Home / Thông tin / Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

Hình ảnh mừng Thừa tác viên Thánh Thể & Các em rước Chúa lần đầu

 

1. Chúc mừng bổn mạng các Thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa (ngoại thường)

 

Hai thành viên mới

2. Các em rước Chúa lần đầu

Xem thêm hình