Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Ngày 04/11/2016 tại Thánh Đường giáo xứ Đa Minh, Tu viện Alberto và giáo xứ đã long trọng tổ chức Thánh lễ tôn vinh 4 vị Thánh tử đạo Hải Dương. Thánh Lễ do cha Giuse Trần Văn Việt chủ tế và quí cha đồng tế.

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Trước giờ Lễ, các hội đoàn đã tập trung trước tòa Thánh Tử đạo để rước kiệu và đọc tiểu sử 4 vị Thánh:

-Thánh Giám mục Gieromino Liêm

-Thánh Giám mục Valentino Vinh

-Thánh Linh mục Phero Almato Bình

-Thầy Giảng Giuse Nguyễn Duy Khang

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Trong bài chia sẻ, cha chủ tế đã nói đến Đức tin và niềm vui của một người công giáo: Tôi là người công giáo và tự hào mình là người công giáo, thuộc về Thiên Chúa, sống chết cho Thiên Chúa, “kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó”. Đời sống đức tin chi phối người Công Giáo trong công ăn việc làm, ứng xử với những người xung quanh, làm điều gì chúng ta cũng phải nhận thức rằng ta là người Kitô hữu, con cái của Thiên Chúa. Người Công Giáo Việt Nam hiện đang nghiêng mình trước những tấm gương của 4 Thánh tử đạo luôn trung kiên với Đức tin công giáo.

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Lạy Chúa là Thiên Chúa với sự cầu bầu của các Thánh tử đạo Hải Dương chúng con mừng kính hôm nay xin ban cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trên quê hương VIệt Nam được ơn khôn ngoan sáng suốt trong lời nói việc làm.

Khấn xin Chúa ban sự can đảm, lòng tin và sự trông cậy vào Thiên Chúa, cách riêng cho các Tu sĩ dòng Đaminh để các ngài luôn trung kiên với Đức tin Công Giáo.

Teresa

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Thánh lễ mừng kính các thánh tử Đạo Hải Dương 2016

Xem thêm