Hình ảnh : Hành Hương Tắc Sậy

 

Clips : Hành Hương Tắc Sậy

 

Hình ảnh : Hành Hương Tắc SậyNhư đã đưa tin, đông đảo anh chị em đã tham gia chuyến hành hương đến với cha Trương Bửu Diệp, ngày 02 và 03 tháng 3.2012, do giáo xứ Đaminh tổ chức.

Nhân dịp này giáo xứ cũng tổ chức chuyến công tác chia sẻ bác ái, đến với bà con nghèo giáo xứ Chủ Chí.

 

Clips : Hành hương Tắc Sậy.
Nhạc : Viếng cha Trương Bửu Diệp.
Tác giả : Ngô Ngọc Thắng.
Ca sĩ : Triệu Yên và Xuân Trường

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">xBhZ3uWVSPc</span> is invalid.