Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2016 giáo hội mừng kính Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ, giáo xứ Đaminh – Ba Chuông đã tổ chức giờ chầu Thánh Thể vào lúc 14h 45′, với sự hiện diện của quý cha, quý thầy tu viện Anberto, quý sơ hiện diện quanh giáo xứ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Giờ chầu với ý nghĩa tạ ơn Chúa vì những ơn lành hồn xác mà Chúa đã trao ban cho cộng đoàn suốt năm phụng vụ, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót mà hôm nay chính thức khép lại, đồng thời dâng lên Chúa những khấn nguyện của đàn chiên trong năm phụng vụ mới sắp tới.

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Cộng đoàn suy niệm lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Cô-rin-tô: Khi đến kỳ hạn, Chúa Giêsu đã chịu sát tế để làm của lễ đền thay tội lỗi cho nhân loại. Từ cạnh sườn mở rộng của Chúa, dòng máu và nước tuôn đổ nguồn ơn thánh tẩy và cứu độ. Lúc bị giương cao trên thập giá cũng là lúc Chúa Giêsu đưa toàn thể nhân loại và vũ trụ lên cùng Chúa Cha. Và khi sống lại từ cõi chết Chúa Giêsu đã quy tụ muôn loài về với lòng thương xót của Chúa Cha. Vì thế ai được nhận lãnh Mình và Máu Thánh Chúa cũng là nhận lãnh tình thương tha thứ của Chúa Cha, trở nên  gần gũi với Chúa Cha. Thánh Thể Chúa là “lương thực thần thiêng” cho hết thảy những ai muốn tìm lại mối giao hoà với Chúa Cha, vì Chúa Cha đã để lại dấu chứng của ơn hoà giải qua Hy Tế Thập Giá của Chúa Con.

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Với một năm phụng vụ, cũng như một năm sống trong xã hội đầy bất ổn chúng ta chỉ biết trông lên Chúa, dâng lên Ba ngôi Thiên Chúa tất cả và chúng ta biết rằng trên đường đời chông gai có sá gì với đoạn đường thập giá Chúa đã đi, và đặc biệt chúng ta luôn có Chúa cùng đồng hành.

Chầu Thánh Thể bế mạc Năm Thánh LCTX

Xin tạ ơn Chúa với những chở che, gìn giữ, Chúa đã ban cho chúng con năm qua. Xin cho chúng con tinh thần con dân Chúa mạnh mẽ, can trường hồn xác bước vào năm phụng vụ mới đầy hân hoan.

Maria Thu Hồng

Xem thêm hình