Đề tài Ngày Hòa bình Thế giới: 01 tháng Giêng năm 2022

Hôm 13 tháng Mười Một vừa qua, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện cho biết Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, cử hành vào 01 tháng Giêng tới đây (2022), là: “Giáo dục, làm việc và đối thoại giữa các thế hệ: các phương thế để xây dựng một nền hòa bình lâu bền”.

 

Xem thêm