Hãy Vui Lên

 

Chúa nhật hồng : Hãy Vui Lên

Hãy Vui LênTheo truyền thống từ lâu đời, Chúa Nhật IV Mùa Chay thường được gọi là Chúa Nhật hồng hay Chúa nhật “Hãy vui lên” , vì Ca Nhập Lễ mở đầu bằng câu “Hãy vui lên !… (Is 66, 10-11).

Chúng ta hãy vui lên trong Chúa là Đấng đã yêu thương cứu chuộc chúng ta. Chúng ta hãy vui lên nơi Thập Tự Giá là nguồn ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta hãy vui lên để hướng tâm hồn chúng ta về niềm vui Phục Sinh, sau những cố gắng hy sinh hãm mình, làm việc từ thiện trong suốt Mùa Chay Thánh.

Trong Thánh lễ hôm nay, các vị chủ tế có thể mặc áo lễ mầu hồng thay màu tím, có thể trưng bày hoa trên Bàn thờ, cũng có thể sử dụng các nhạc cụ trong  trong Thánh lễ (theo phụng vụ, trong suốt Mùa Chay, chỉ đệm đàn nhẹ cho Ca đoàn hát).

Các Bài đọc hôm nay nói về tình yêu của Chúa đối với chúng ta, dù chúng ta là những kẻ tội lỗi.

Bài Đọc I (2 Ký Sự 36, 14-16, 19-23) nói đến tội lỗi của dân Chúa ngày xưa: “Từ các tư tế, đầu mục và dân Do thái, đều sống theo nếp sống tội lỗi ghê tởm của dân ngoại… làm ô uế Đền Thờ Chúa đã được thánh hiến… Dù Chúa đã sai các tiên tri đến kêu gọi họ ăn năn thống hối, nhưng họ cứ ‘cứng lòng’… và vì thế, Thiên Chúa để cho ‘dân ngoại’ đến chiếm Thành Thánh Giêrusalem, phá hủy Đền Thánh và bắt mọi người đi lưu đày ở Babylon. Chỉ sau những năm bị lưu đày nhục nhã, họ mới ăn năn sám hối. Ngồi trên bờ sông Babylon, họ than khóc nức nở, thương nhớ về quê hương, về Thành Thánh Giêrusalem (Đáp ca: Thánh vịnh 136, 1-6) và sám hối lỗi lầm. Bấy giờ, họ lại được Thiên Chúa thứ tha, và đưa trở về quê hương.

Trong Bài Phúc Âm (Ga 3,14-21), Chúa Giêsu nhắc đến câu chuyện Dân Chúa xưa sống trong sa mạc, vì tội lỗi phản nghịch, bị rắn cắn, và Thiên Chúa đã sai ông Moise treo con rắn đồng lên và ai nhìn lên con rắn thì được khỏi (Dân số 21, 9…). Từ hình ảnh đó, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về việc Chúa Giêsu sẽ bị chết treo trên Thập Tự Giá để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, và ai tin sẽ được tha thứ: “Như ông Moise đã dương cao con rắn trong sa mạc, Con Người (Chúa Giêsu) cũng phải được dương cao như vậy, để những ai tin vào Người thì được sống muôn đời…

Đó là tình yêu cao cả của Thiên Chúa đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi: “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã cho chính Con Một của Ngài đến trần gian để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã chấp nhận cái chết đau đớn trên Thập Tự Giá, như một kẻ nô lệ, để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của ma qủy, thế gian và xác thịt, để trở thành những người con cái tự do của Thiên Chúa. Đó là ơn huệ Chúa thương ban, chứ không do công nghiệp riêng của chúng ta (Bài Đọc II: Ephêsô 2, 4-10).

Hình phạt ‘khổ giá’ ngày xưa trong Đế Quốc Rôma, là một hình phạt rất đau đớn và nhục nhã, chỉ dành cho những người phải sống trong thân phận nô lệ. Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, nhưng đã chọn cái chết trên Thập Tự Giá như một kẻ nô lệ, để giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. Đó là tình yêu cao cả, Tình Yêu Thập Tự Giá, dù những người Do thái cho đó là ‘điều ô nhục’ và người Hy lạp cho đó là ‘điên rồ’ không thể chấp nhận được ! (Côrintô 1:23).

Thật sự, chúng ta chỉ có thể hiểu được tình yêu Chúa trên Thánh Giá, khi chúng ta nhớ tới lời Thánh Gioan Tông Đồ : “Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1 Ga 4: 8). Một tình yêu bao la, cao cả, vượt trên mọi sự hiểu biết của con người – Tình Yêu Thánh Giá.

Ngày nay, những người vô thần, những người ngoài Kitô Giáo cũng thường không hiểu được tình yêu đó. Họ không thể hiểu được làm sao chúng ta lại tôn thờ một người bị chết nhục nhã như vậy ! Thánh giá luôn là một ‘điều điên rồ không thể chấp nhận được đối với những người không có lòng tin nơi Thiên Chúa, những người không thể hiểu được “Thiên Chúa là Tình Yêu !”

Trong niềm vui của Thánh lễ hôm nay ‘vì Chúa đã chết trên Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta’, chúng ta hãy vui lên và cùng hiệp lời cầu nguyện: Xin cho mọi người chúng ta biết dùng nhiều thời giờ hơn trong Mùa Chay Thánh để nhìn lên Chúa chịu chết Thánh Gía  vì tội lỗi chúng ta, để chúng ta biết sám hối lỗi lầm, biết từ bỏ những ‘tính hư, tật xấu’, canh tân đời sống cho xứng đáng là con cái Chúa, là Cha yêu thương chúng ta, để cầu nguyện cho những người tội lỗi biết ăn năn trở về cùng Chúa, và cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa được trở về cùng Chúa.