Hành khúc tuổi trẻ Đaminh

 

Hành khúc tuổi trẻ Đaminh

Hoàng Lộc

Chúng tôi vừa nhận được bài hát “Hành khúc tuổi trẻ Đaminh” của bạn Hoàng Lộc.

Xin được chuyển thành clips với hình của ban nhạc trẻ Three Bells với các ca đoàn trong giáo xứ,
xếp theo thứ tự A, B, C … Anbêtô, Cecilia, Chúa Hài Đồng, Đaminh, Suối Việt, Têrêsa, Thánh Gia
và ca đoàn Trẻ.

 

 

Hành khúc tuổi trẻ Đaminh

Tuổi trẻ Đaminh cùng sánh vai lên đường.
Nặng hành trang mang niềm tin gieo khắp nơi.
Vượt mọi gian nan thử thách của cuộc đời.
Ta mang niềm khát khao,
đi làm chứng nhân một chân lý sống.

Tuổi trẻ Đaminh nhiệt huyết mãi dâng trào.
Phục vụ cho đi đời ta có tiếc chi.
Nguyện lòng ra đi làm muối men cho đời.
Vang trong mỗi trái tim,
tuổi trẻ chúng ta nguyện theo chân Chúa.

Đi, ta đi xây đời bác ái, đem tin yêu về muôn lối,
sẻ chia với những mảnh đời.
Nào cùng đi, ta đi xây đời sống mới,
vinh quang đang chờ ta tới,
tuổi trẻ Đaminh niềm tin sáng ngời.