Hành Hương Đền Thánh Hải Dương

 

Clips : Hành Hương Đền Thánh Hải Dương

 

Hành Hương Đền Thánh Hải DươngNhư đã loan tin về chuyến Hành hương Đền Thánh Hải Dương của Anh em Đaminh ngày 15.09.2011, (click here) xin gửi đến cộng đoàn clips mới, được sắp xếp lại và bổ sung nhiều hình ảnh đã thực hiện năm 2007…

Khi đó sân Trường đệ tử và lối đường đi chưa tráng xi măng, và nhà thờ Hải Dương chưa sơn son thếp vàng…

Cũng xin trích một đoạn ngắn về Đền Thánh, từ phim “Hành Trình Về Nguồn” : chuyến thăm viếng các cơ sở Dòng Đaminh tại miền Bắc, đã từng đưa lên mạng. (Click để xem : Hành Trình Về Nguồn)

Nguyện chúc chương trình tái thiết đền thánh của Giáo phận Hải Phòng sớm hoàn thành. Và xin các thánh Tử Đạo Hải Dương chuyển cầu cho mỗi người.

 

Hành Hương Đền Thánh Hải Dương