GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

 

Giáo phận Phú Cường
Giáo xứ Hòa Thạnh

Thánh lễ Đặt viên đá xây dựng Thánh Đường

 

Ngày 14.04.2013, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường đã cử hành Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Thánh Đường Hòa Thạnh. Đồng tế với Đức cha có quý cha trong hạt Tây Ninh, quý cha khách; đặc biệt có sự hiện diện của cha Giuse Ngô Sĩ Đình, giám tỉnh Tỉnh Dòng Nữ Vương Các thánh Tử Đạo Việt Nam, cha bề trên chánh xứ Đaminh Ba Chuông Micae Nguyễn Văn Bắc, quý cha Dòng Đa Minh, quý tu sĩ nam nữ và tín hữu xa gần cũng như bà con giáo dân trong giáo xứ…

 

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

 

Vị trí của nhà thờ Hòa Thạnh rất độc đáo, nhờ nằm ngay ngã 4 Hiệp Phước, cách biên giới Campuchia khoảng 5km. Chính vì thế, sự hiện diện của ngôi nhà thờ ở nơi đây rất có ý nghĩa về chiều kích thiêng liêng cho cuộc sống con người nơi đây. Ngoài những nhu cầu vật chất kinh tế, con người còn có nhu cầu tâm linh, để tìm lại sức mạnh và bình an trong Chúa.

 

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

 

Nhà thờ là nhà cầu nguyện, đồng thời là công trình biểu lộ đức tin của cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt trong Năm Đức Tin này.

Nhà thờ Hòa Thạn được xây trên nền đất mới. Ở đây cũng là một vùng dân cư mới đang hình thành, càng ngày càng đông hơn. Do vậy, sự hiện diện của ngôi nhà thờ này rất ý nghĩa và thật sự nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

(theo daminhvn.net)

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường

GX Hòa Thạnh khởi công xây dựng Thánh Đường