Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông


Giới thiệu
Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông

I. Đôi Nét về Trung Tâm

Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba ChuôngTrung tâm Mục Vụ Đaminh – Ba Chuông trực thuộc Giáo Xứ Đaminh, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Địa chỉ 190 Lê Văn Sỹ, P. 10,
Phú Nhuận, Tp HCM
ĐT (08) 3844 8206

Sau dịp mừng ngân khánh giáo xứ (năm 1992), để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mục vụ ngày càng tăng, quý cha trong tu viện đã quyết định thiết lập một Trung tâm Mục vụ Giáo xứ, gồm một khu nhà ba lầu phía sân sau tu viện.

Việc xây dựng Trung tâm được tiến hành dưới thời cha xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa, và được khánh thành ngày 15.08.1996. Ngay từ giai đoạn này các lớp tân tòng và Hôn nhân của giáo xứ đã đón nhận đông đảo học viên từ nhiều nơi đến tham dự.


Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông
Lớp liên dòng nữ Đaminh 1989

Ngoài những sinh hoạt của giáo xứ, Trung tâm từng là Cơ sở học tập của các lớp liên dòng Nữ Đaminh trong nhiều năm.

Trong giai đoạn xây dựng nhà thờ mới, giáo xứ đã lợp mái toàn bộ khu vực sân trung tâm để làm nhà nguyện tạm. Về sau được cha xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh nâng cấp thành một Hội trường lớn, có khả năng tổ chức những buổi hội thảo hay liên hoan trên 500 người, hoặc tổ chức những buổi triển lãm quy mô.

Đức cha Đặc trách Văn Hóa

HĐGMVN
Khai mạc triển lãm
Tôn Giáo và Nhân Văn

Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông

Theo hướng dẫn của tỉnh hội Dòng Đaminh năm 2003, quy mô tổ chức của Trung tâm Đaminh được mở rộng thêm, với các sinh hoạt ngày càng đa dạng và phong phú.

Cuối cùng trong năm 2008, sau khi hoàn tất việc xây dựng thánh đường, cha xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh và cha giám đốc Anphong Vũ Đức Trung đã tiến hành tiếp việc ngăn các phòng và nâng cấp Trung Tâm như hiện nay.

Giới thiệu Trung tâm Mục Vụ Đaminh Ba Chuông