Giới Thiệu Hạnh Các Thánh

Giới Thiệu Hạnh Các Thánh

Giới Thiệu Hạnh Các ThánhXin giới thiệu với quý độc giả, trong phần giới thiệu sách của chúng ta mới có mục Hạnh Tích Các Thánh.

Tất cả đều dựa trên bộ sách “Theo Vết Chân Người”, với các đường nối kết để tìm đọc tiểu sử, hạnh tích các thánh theo tháng.

Tại mỗi trang đều có đường dẫn để tìm đọc hạnh tích dựa theo mẫu tự A, B,C…

Rất tiếc chúng tôi không biết rõ tác giả để liên lạc, nhưng tin chắc các vị sẵn lòng chia sẻ để phục vụ nhu cầu dân Chúa.

Riêng phần hạnh tích Các Thánh Tử đạo tại Việt Nam, chúng tôi sẽ gửi độc giả trong tương lai gần.

Xin các thánh chuyển cầu để chúng ta biết theo gương các Ngài, bước theo chân Đức Kitô Chúa chúng ta.

BBT