Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012

Giáo xứ thánh Đaminh
Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012

“Đức tin hành động nhờ đức ái”


Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012Chuẩn bị cho lễ mừng kính Thánh Martin vào ngày 03.11 năm nay,  và nhân kỷ niệm 50 năm thánh nhân được suy tôn hiển thánh, Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức tĩnh tâm cho toàn thể mọi người trong giáo xứ trong 03 ngày, vào các thánh lễ chiều lúc 17h30, từ 29.10 đến 31.10.2012, với chủ đề: “Đức tin hành động nhờ đức ái”, trích trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galata (Gl 5, 6).

Các thánh lễ trong 03 ngày tĩnh tâm đã diễn ra rất trang trọng thu hút đông đảo giáo dân trong và ngoài xứ đến tham dự. Phụ trách giảng tĩnh tâm : thầy phó tế Giuse Trần Hưng Đạo OP, chủ sự thánh lễ : cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP và cha Vinhsơn Phạm Đình Chiến OP.

Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012


Trong các bài chia sẻ, Thầy phó tế đã tóm tắt sơ lượt về tiểu sử của Thánh Martin, một con người bất hạnh bị bỏ rơi, bị khinh thị, sống khiêm tốn, thích làm việc bác ái và đặc biệt yêu mến Thánh Thể. Ngài đã tin và bước theo con đường Chúa Giêsu đã dạy là: ”Yêu mến Chúa, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương anh em như chính mình”. (Mt 22, 37-39)

Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012


Ngài đã phục vụ, cảm thông và chia sẻ với tha nhân một cách đơn sơ, nhiệt thành. Tất cả những gì Thánh Martin đã sống và đã làm khắc họa nên chân dung một chứng nhân tin mừng, đầy ắp tình yêu thương và lòng khiêm hạ.

Qua những việc bác ái Ngài thực hiện, đã chứng minh cho chúng ta thấy một đức tin hành động sống động là thế nào !? Bởi như Thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2, 14-20) và vì tin vào Thiên Chúa, Thánh Martin đã sống yêu thương đến trọn đời, chính sống bác ái là thể hiện đức tin một cách hoàn hảo nhất.

Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012


Giữa một thế giới đầy bạo lực, một xã hội còn nhiều bất công, thiếu tình thương và quá nhiều đau khổ, rất cần lòng xót thương, sự an ủi sẻ chia và tinh thần phục vụ quên mình, mỗi người chúng ta đang bước đi theo Chúa, học theo Thánh Martin là sống bác ái và biết cho đi. Đây chính là sống niềm tin đích thực – một đức tin hành động chân chính.

Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012


Chúng ta đang sống những ngày của năm đức tin, mỗi người hãy nhìn lại mình, mạnh dạn thay đổi, canh tân đời sống học và làm theo gương Thánh Martin.

Nguyện xin Thánh Martin khẩn thiết kêu cầu cùng Chúa ban ơn trọng giúp chúng con, để chúng con biết sống đức tin đích thực. Loan báo tin mừng và đem yêu thương đến mọi người chung quanh.

Giáo xứ Tĩnh tâm mừng thánh Martinô 2012