Giáo xứ khai mạc Năm Đức Tin

 

Giáo xứ khai mạc Năm Đức Tin

 

Giáo xứ khai mạc Năm Đức TinWBC – Vào lúc 6g15 sáng Chúa nhật 21.10.2012, Thánh lễ đồng tế trọng thể khai mạc Năm Đức Tin đã diễn ra cách long trọng với niềm hân hoan của cộng đồng Dân Chúa trong giáo xứ.

Đầu lễ, sau cuộc rước kiệu Sách Thánh, sách Công Đồng Chung Vatican II và sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, cha Chánh xứ đã nói lên ý nghĩa của Năm Đức Tin và long trọng tuyên bố khai mạc Năm Đức Tin trong giáo xứ. Cộng đoàn dân Chúa thể hiện sự vui mừng qua tràng pháo ray dòn dã hòa trong tiếng chuông nhà thờ.

 

Giáo xứ khai mạc Năm Đức Tin

 

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Phạm Quốc Văn nói lên giá trị của Năm Đức Tin đối với cuộc sống, đối với đời sống Kitô hữu giữa một xã hội mà vấn đề niềm tin, vấn đề Đức tin khủng hoảng cách trầm trọng.

Và kể từ hôm nay, trước các thánh lễ lúc 7g30 và 17g30, luôn có khoảng 15’ học hỏi về Công Đồng chung, về giáo lý, về Lịch sử cứu độ… hầu hun đúc lại Đức tin cho cộng đoàn Dân Chúa. Với tuần đầu tiên hôm nay, cha Chánh xứ đã đi tiên phong với chủ đề “Ý nghĩa, mục đích, lý do và việc cử hành Năm Đức tin”.

 

Giáo xứ khai mạc Năm Đức Tin

 

Cầu chúc cộng đoàn tận dụng được Năm Đức Tin – Năm Hồng Ân để kín múc được nhiều ân sủng hầu củng cố Đức tin cho mình và cho gia đình trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống.